Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Aanmelden bij: Cursussen Oudvaders Reijerskoop 251 2771 BK  Boskoop tel. 0172-532796 of 0118-583025 info@cursussenoudvaders.nl
Titel: Bij U is vergeving, gedachten bij psalm 130 Auteur: dr. John Owen Dit is een eigen uitgave van Cursussen Oudvaders. Dit werk heeft geen aanbeveling nodig, want de lezer die belang heeft bij de dingen die in deze psalm naar voren komen, zal meteen merken hoe helder en duidelijk Owen ze uitlegt. Hij behandelt deze psalm zo uitvoerig, dat het veel meer is dan een verklaring van de acht verzen die hij bevat. Het gaat niet maar om een nutteloze breedsprakigheid, maar het is een weergeven van wat omgaat in de ziel van iemand die uit de diepten roept tot de HEERE, Die hem alleen kan verlossen. Door de schrijver wordt uiteengezet hoe zo’n persoon heeft te handelen, wat zijn enige grond van troost en zaligheid is en hoe die verkregen wordt. In heel zijn schrijven bevestigt de auteur dat hij geen ander fundament legt dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus, 1 Kor. 3:11.
De cursus van dit boek is in voorbereiding door de heer P.S. Maljaars en is naar verwachting in februari 2018 gereed.
Het boek is als eigen uitgave nu reeds te bestellen bij de heer J. van de Velde van Cursussen Oudvaders voor de prijs van € 24,50 inclusief verzendkosten.