Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Aanmelden bij: Cursussen Oudvaders Reijerskoop 251 2771 BK  Boskoop tel. 0172-532796 of 0118-583025 info@cursussenoudvaders.nl
Aan de hand van een cursus 'een oude schrijver' lezen. Met deze opzet komt u ertoe voor u zelf een goed boek nog meer leesbaar te maken.   Er valt immers veel fijn goud op te delven uit de erfgrond van Reformatie en Nadere Reformatie. Dit delven is niet altijd eenvoudig. Met lessen waarbij vragen gesteld worden die inzicht bieden in de leesstof, wordt een boek op een prettige wijze meer toegankelijk gemaakt. Daar komt bij dat je jezelf met het volgen van de lessen ertoe verplicht om goed te lezen en dat consequent te blijven doen. De Schriftuurlijk- bevindelijke waarheid komt dichtbij je, en is tegelijk een toetssteen voor het geestelijke leven. Een boek dat eerst nooit echt gelezen werd, kan op die manier een geestelijk bezit worden dat je verrijkt . Momenteel kunt u inschrijven op een aantal prominente boeken uit de geschiedenis van de Reformatie, Nadere Reformatie en het Puritanisme. Zie verderop in de site. De lessen worden digitaal en schriftelijk aangeboden. Een van de laatst beschikbare cursussen is Het Schatboek der Verklaringen van de Heidelbergse Catechismus van Zacharius Ursinus, zeer interessant met het oog op het jubileum van 450 jaar HC; het is een hoogst waardevolle studie.
Cursussen Oudvaders
In optie zijn: Th. Sheppard: De gezonde gelovige John Owen: Als de zonde mij omringt William Guthrie: Des Christens interest John Flavel: Geschonken genade Heeft u eventueel ideeën of suggesties voor een cursus, laat het ons weten!
In voorbereiding:
J.C. Ryle Heiligmaking Deze cursus zal eind juni beschikbaar zijn.