Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Titel: Institutie Auteur: Johannes Calvijn Calvijn schreef met zijn Institutie een meesterwerk voor leer en vroomheid. Voor hem bestond tussen deze twee geen conflict. Het draait hem om de leer en het gaat hem om de vroomheid. De ondertitel van de Institutie zegt het zo: 'Het is een werk dat vrijwel de gehele hoofdsom van de vroomheid bevat, alsook al wat in de heilsleer gekend moet worden.' Het werk zet in met de stelling 'dat de hoofdsom van onze wijsheid, die slechts voor een ware en grondige wijsheid moet gehouden worden, bestaat uit twee delen: de kennis van God en van onszelf.' Hiermee is Calvijn meteen getypeerd. Hij is een Schriftuurlijk en bevindelijk theoloog. Zijn geschrift is een vroomheidsgeschrift, waarbij de  bevinding voor anker gaat in de zekere beloften van het Evangelie. Zondekennis onder wet en Evangelie leidt uit naar Christus, Wiens gerechtigheid ons door het geloof wordt toegerekend. Tegelijk met de rechtvaardiging ontspringt aan de geloofsvereniging met Christus de heiliging. Calvijn begint de Instititie met een open brief aan koning Frans I. Daarin toont hij aan dat de Reformatie geen revolutionaire beweging is, maar voortkomt uit vrome eerbied en liefde voor de heilsleer. Het boek is verder verdeeld over 80 hoofdstukken in vier delen. Calvijn wil de Institutie ook een hulpmiddel bij het Bijbellezen laten zijn. Hij heeft een elitaire vorm van schrijven, wat het lezen niet altijd gemakkelijk maakt, maar wel heel boeiend. Meesterlijk zijn de  hoofdstukken over de rechtvaardigmaking, de christelijke vrijheid, het gebed, de overdenking van het toekomende leven. Tussendoor strijdt hij tegen Rome, de Dopersen en de Libertijnen. Calvijn heeft een duidelijke gerichtheid op de vroege Kerkvaders, waaronder Augustinus een bijzondere plaats inneemt. In heel het boek geeft hij blijk van een bijzondere studiezin. De vertaling van professor Sizoo heeft lange tijd de kerk een grote dienst bewezen. Vandaag de dag is er een betere en meer toegankelijke vertaling van de hand van dr. De Niet. Overtuig u zelf van het sola gratia, sola fide en sola Scriptura in dit eminente werk van Johannes Calvijn.
Cursussen Oudvaders
Aanmelden bij: Cursussen Oudvaders Reijerskoop 251 2771 BK  Boskoop tel. 0172-532796 of 0118-583025 info@cursussenoudvaders.nl
De cursus is verdeeld over 32 lessen (1900 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 119,00 , exclusief begeleiding . U ontvangt een cd met de lessen, waarbij het de bedoeling is dat u die naar de harde schijf van uw computer kopieert. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 129,00 , exclusief begeleiding . U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor 80,00. U stuurt dan de digitale versie per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke versie stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door dhr. P. Kuijt en gereviseerd door ds. M. van der Sluys en drs. J.J. Stam. De cursus is zowel geschikt voor de editie van prof. A. Sizoo als die van dr. C.A. de Niet. Wij kunnen u deze boeken (2 delen) leveren in samenwerking met boekhandel “Goedeboeken” voor  € 159,50 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden