Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen
Veel gestelde vragen
Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Als ik langdurig ziek ben, hoe zit het dan met de limiet? Dan wordt de limiet aangepast. Stel dat u 2 maanden niet aan de cursus kan werken vanwege ziekte, dan schuift de limiet ook 2 maanden door. Dit geldt uiteraard niet voor vakantie of voor verminderde zin om met de cursus bezig te zijn. Wat gebeurt er wanneer ik door privé omstandigheden, b.v. in het gezin of in de familie, verhinderd ben om de lessen op tijd te maken? Dan wordt na overleg de limiet verlengd. Als ik de cursus op een zeker moment heb afgebroken door geen lessen meer in te sturen, en ik wil na lange tijd, zeg 2 jaar, toch weer de draad opvatten, kan dit dan? Of zijn er dan voorwaarden aan verbonden? Dit kan. Wel is het zo, dat u dan aan een zogeheten langstudeerboete hebt te voldoen. Die is per nog in te zenden les € 1,50. Dus als u nog 10 lessen hebt te maken, dan kost u dit € 15,= extra. Als in een les een persoonlijke vraag gesteld wordt, ben ik dan verplicht om daar een antwoord op te geven? Nee, dat bent u niet verplicht. Die vragen worden soms gesteld met het doel dat u er over na gaat denken, bijvoorbeeld: ken ik daar iets van in mijn leven, of: ik moet me op dat punt eens onderzoeken; of er kan op die manier misschien iets van mailuitwisseling plaatsvinden tussen cursist en begeleider. Overigens komen deze vragen niet vaak voor. Als de begeleider wellicht  vragen gaat stellen waar ik liever niet op antwoord, moet ik dat dan toch doen? Of mag ik mij dan beroepen op privacy?  U  hoeft alleen de dingen door te geven die u zelf wilt, al kan het voor een begeleider wel eens prettig zijn om wat meer van iemand te weten. Wat doet een begeleider met de informatie die ik hem of haar geef, hetzij persoonlijke zaken, hetzij geestelijke dingen? Uw begeleider zal dit voor zichzelf houden en niet delen met derden. Wat moet ik doen als ik een vraag niet weet of niet kan beantwoorden? Dan mag u zo'n vraag al of niet aan uw begeleider stellen, die zal u er bij helpen. Wat moet er gebeuren als de cursus te moeilijk voor me blijkt te zijn?  Bespreek het eerst met uw studiebegeleider, die kan u wellicht verder helpen. Elke cursist heeft overigens zijn eigen aanpak naar kennen en kunnen. Kan ik meerdelige werken, zoals Het Schatboek van Ursinus en de Institutie van Calvijn, ook per deel doen? Ja, dat kan, hierover wordt u bij de aanvraag nader geïnformeerd. Kan ik ook de cursus uitsluitend voor mezelf doen, zonder begeleiding? Ja, dat kan. U stuurt dus uw antwoorden niet op, maar maakt die alleen voor uzelf. Het houdt in dat de kosten lager zijn, hierover wordt u bij de aanvraag van de cursus nader geïnformeerd. Kan de cursus ook al of niet met begeleiding besteld worden voor bijvoorbeeld gebruik op een vrouwenvereniging, mannenvereniging of Bijbelstudieclub? Ja, deze mogelijkheid wordt geboden.
Aanmelden bij: Cursussen Oudvaders Reijerskoop 251 2771 BK  Boskoop tel. 0172-532796 of 0118-583025 info@cursussenoudvaders.nl